DCA | Chi tiết dự án

Bệnh viện Tim Mạch Nhân Tâm

Tư vấn và cung cấp thiết bị Y tế cho toàn bộ bệnh viện, quy mô 150 gường.