Thông tin

Hà Nội

 • Địa chỉ: P 303 – 304, nhà A2 Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:(+84) 4 3734 6239
 • Fax:(+84) 4 3734 39
 • Email: info@dca-vn.com


Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 30 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại:(+84) 8 3848 8257
 • Fax:(+84) 8 3848 61
 • Email: info@dca-vn.com

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật

Hà Nội

 • Địa chỉ: P 303 – 304, nhà A2 Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:(+84) 4 3734 6239
 • Fax:(+84) 4 3734 39
 • Email:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng nhập tên
Hãy nói yêu cầu của bạn