• slidebg1 LAYER NR. 1
  Công ty cổ phần hợp tác phát triển DCA
  LAYER NR. 2
  Giải pháp tin cậy
  LAYER NR. 3
  Dịch vụ hoàn hảo
  LAYER NR. 4
  Công nghệ tiên tiến
 • slidebg2
 • slidebg2

Cung cấp trang thiết bị Y tế

Tư vấn và cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống y tế trong bệnh viện

Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin

Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế

Cung cấp trang thiết bị Y tế Tư vấn và cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống y tế trong bệnh viện Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế

Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển DCA được thành lập năm 2005 hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các gói trang thiết bị cũng như giải pháp cho hệ thống y tế. Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và nhân lực, DCA đã nhanh chóng trở thành một trong các nhà cung cấp giải pháp và thiết bị y tế có uy tín tại Việt Nam.

Xem thêm về công ty